Obchody a služby

Súčasťou komplexu je aj obchodná pasáž so supermarketom, reštauráciou, kaviarňou a ďalšími obchodmi a službami, ktoré zvýšia komfort rezidentov.

Hlavná obchodná plocha je už rezervovaná pre obľúbený supermarket FRESH. Ďalšie maloobchodné jednotky ponúknu napr. drogériu, oblečenie, kozmetický salón alebo pobočku Slovenskej sporiteľne.

Naše služby

Košice Rental Apartments
Vám poskytuje komplexnú ponuku služieb rezidenčného bývania, ktorá zaistí Vašu úplnú spokojnosť a pohodlie.

Recepcia + 24-hodinová pohotovostná služba
V Košice Rental Apartments poskytujeme služby recepcie. Pomôžeme Vám vyriešiť všetky otázky spojené s užívaním Vášho bytu a radi pre Vás zaistíme aj doplnkové služby. K dispozícii je Vám aj 24-hodinová pohotovostná služba.

Parking
Všetky byty v rezidenčnom areáli Košice Rental Apartments majú spoločný suterén s podzemnými garážami a klienti sa tak pohodlne dostanú suchou nohou do svojho bytu, supermarketu alebo do reštaurácie. Prístup do garáží stráži sofistikovaný kartový systém a bezpečnostné kamery

 

Nižšie uvedené služby sú už zahrnuté v cene nájomného, a to paušálnou čiastkou.

Správa nehnuteľnosti
KRA disponuje svojím vlastným personálom, ktorý pre rezidentov zabezpečuje predovšetkým:

 • opravy v apartmánoch týkajúce sa všetkých elektrospotrebičov, odpadov, porúch v oblasti elektrickej energie, vody a vykurovania, internetového, televízneho a satelitného pripojenia
 • okamžitý zásah v prípade narušenia nočného pokoja. Spoločnosť je jediným vlastníkom areálu KRA, teda má možnosť kontrolovať a zaisťovať dodržiavanie domového poriadku v rámci areálu.
 • 24/7 emergency servis pre prípad havárií a naliehavých porúch v apartmánoch či areáli
 • kompletné opravy a údržbu budovy, areálu a jeho okolia, priestor parkovacích státí
 • odpočty meradiel vrátane vyúčtovania služieb

Upratovanie spoločných priestorov
Ide o upratovanie vnútorných spoločných priestorov ako sú chodby, výťahy, schodisko a tiež vonkajšie spoločné priestory, ktoré zahŕňajú všetky komunikácie vo vnútri a v okolí areálu. Ďalej prebieha údržba zelene, pravidelné kosenie trávy v areáli, upratovanie snehu a pod. Všetky práce sú zabezpečené vlastným tímom stáleho personálu.

Recepcia a kamerový systém
Služby recepcie sú k dispozícii každý pracovný deň v závislosti od otváracej doby a zabezpečujú služby:

 • príjem hotovostných a bezhotovostných platieb
 • nahlasovanie porúch v apartmánoch, požiadavky na opravy
 • príjem poštových zásielok pre klientov. Po obdržaní výzvy si klient môže zásielku vyzdvihnúť priamo na recepcii bez nutnosti navštívenia pošty.
 • 24/7 kamerový systém po celom areáli
 • odpovede na otázky klientov, prijímanie reklamácií
 • vydávanie vstupných kariet a kľúčov, ovládačov k parkovacím státiam

Odpady
Odvoz domového odpadu je zabezpečovaný dodávateľsky v pravidelných intervaloch podľa druhu odpadu minimálne 1x týždenne.

Osobný výťah vrátane revízií
Povinné revízie a prehliadky týkajúce sa areálu KRA vykonávajú odborné externé firmy na to určené.
Ide hlavne o výťahy v jednotlivých sekciách budovy, previerky požiarnej ochrany a hasiacich zariadení, revízie TV a satelitných antén, revízie vstupných dverí, vjazdových brán a roliet a pod.

Internetové pripojenie
Samozrejmosťou je internetové pripojenie vo všetkých apartmánoch, a to v základnej rýchlosti 60Mb.

Elektrická energia v spoločných priestoroch
Spotreba elektrickej energie v spoločných vnútorných a vonkajších priestorov – chodby, parkovacích státí, vonkajšie osvetlenie areálu a pod.

 

Cenník – upratovací servis
Cenník – doplnkové služby