Naše služby

Košice Rental Apartments
Vám poskytuje komplexnú ponuku služieb rezidenčného bývania, ktorá zaistí Vašu úplnú spokojnosť a pohodlie.

Recepcia + 24-hodinová pohotovostná služba
V Košice Rental Apartments poskytujeme služby recepcie. Pomôžeme Vám vyriešiť všetky otázky spojené s užívaním Vášho bytu a radi pre Vás zaistíme aj doplnkové služby. K dispozícii je Vám aj 24-hodinová pohotovostná služba.

Parking
Všetky byty v rezidenčnom areáli Košice Rental Apartments majú spoločný suterén s podzemnými garážami a klienti sa tak pohodlne dostanú suchou nohou do svojho bytu, supermarketu alebo do reštaurácie. Prístup do garáží stráži sofistikovaný kartový systém a bezpečnostné kamery

Nižšie uvedené služby sú už zahrnuté v cene nájomného, a to paušálnou čiastkou.

Správa nehnuteľnosti

KRA disponuje svojím vlastným personálom, ktorý pre rezidentov zabezpečuje predovšetkým:

 • opravy v apartmánoch týkajúce sa všetkých elektrospotrebičov, odpadov, porúch v oblasti elektrickej energie, vody a vykurovania, internetového, televízneho a satelitného pripojenia
 • okamžitý zásah v prípade narušenia nočného pokoja. Spoločnosť je jediným vlastníkom areálu KRA, teda má možnosť kontrolovať a zaisťovať dodržiavanie domového poriadku v rámci areálu.
 • 24/7 emergency servis
 • kompletné opravy a údržbu budovy, areálu a jeho okolia, priestor parkovacích státí
 • odpočty meradiel vrátane vyúčtovania služieb

Recepcia a kamerový systém

V Košice Rental Apartments poskytujeme služby recepcie. Pomôžeme Vám vyriešiť všetky otázky spojené s užívaním Vášho bytu a radi pre Vás zaistíme aj doplnkové služby. Recepcia je k dispozícii každý pracovný deň v závislosti od otváracej doby a zabezpečuje:

 • príjem bezhotovostných platieb
 • nahlasovanie porúch v apartmánoch, požiadavky na opravy
 • príjem poštových zásielok pre klientov. Po obdržaní výzvy si klient môže zásielku vyzdvihnúť priamo na recepcii bez nutnosti navštívenia pošty.
 • 24/7 kamerový systém po celom areáli
 • odpovede na otázky klientov, prijímanie reklamácií
 • vydávanie vstupných kariet a kľúčov, ovládačov k parkovacím státiam

Upratovanie spoločných priestorov

Ide o upratovanie vnútorných spoločných priestorov ako sú chodby, výťahy, schodisko a tiež vonkajšie spoločné priestory, ktoré zahŕňajú všetky komunikácie vo vnútri a v okolí areálu. Ďalej prebieha údržba zelene, pravidelné kosenie trávy v areáli, upratovanie snehu a pod. Všetky práce sú zabezpečené vlastným tímom stáleho personálu.

Odpady

Odvoz domového odpadu je zabezpečovaný dodávateľsky v pravidelných intervaloch podľa druhu odpadu minimálne 1x týždenne.

Osobný výťah vrátane revízií

Povinné revízie a prehliadky týkajúce sa areálu KRA vykonávajú odborné externé firmy na to určené. Ide hlavne o výťahy v jednotlivých sekciách budovy, previerky požiarnej ochrany a hasiacich zariadení, revízie TV a satelitných antén, revízie vstupných dverí, vjazdových brán a roliet a pod.

Internetové pripojenie

Samozrejmosťou je internetové pripojenie vo všetkých apartmánoch, a to v základnej rýchlosti 60Mb.

Elektrická energia v spoločných priestoroch

Spotreba elektrickej energie v spoločných vnútorných a vonkajších priestoroch – chodby, parkovacích státí, vonkajšieho osvetlenia areálu a pod.