Obchody a služby

Súčasťou komplexu je aj obchodná pasáž so supermarketom, reštauráciou, kaviarňou a ďalšími obchodmi a službami, ktoré zvyšujú komfort rezidentov.

Hlavná obchodná plocha je už obsadená obľúbeným supermarketom FRESH. Ďalšie maloobchodné jednotky ponúkajú napr. drogériu, oblečenie, kozmetický salón alebo pobočku Slovenskej sporiteľne.

Naše služby

Košice Rental Apartments
Vám poskytuje komplexnú ponuku služieb rezidenčného bývania, ktorá zaistí Vašu úplnú spokojnosť a pohodlie.

Recepcia + 24-hodinová pohotovostná služba
V Košice Rental Apartments poskytujeme služby recepcie. Pomôžeme Vám vyriešiť všetky otázky spojené s užívaním Vášho bytu a radi pre Vás zaistíme aj doplnkové služby. K dispozícii je Vám aj 24-hodinová pohotovostná služba.

Parking
Všetky byty v rezidenčnom areáli Košice Rental Apartments majú spoločný suterén s podzemnými garážami a klienti sa tak pohodlne dostanú suchou nohou do svojho bytu, supermarketu alebo do reštaurácie. Prístup do garáží stráži sofistikovaný kartový systém a bezpečnostné kamery

Nižšie uvedené služby sú už zahrnuté v cene nájomného, a to paušálnou čiastkou.

Správa nehnuteľnosti

KRA disponuje svojím vlastným personálom, ktorý pre rezidentov zabezpečuje predovšetkým:

 • opravy v apartmánoch týkajúce sa všetkých elektrospotrebičov, odpadov, porúch v oblasti elektrickej energie, vody a vykurovania, internetového, televízneho a satelitného pripojenia
 • okamžitý zásah v prípade narušenia nočného pokoja. Spoločnosť je jediným vlastníkom areálu KRA, teda má možnosť kontrolovať a zaisťovať dodržiavanie domového poriadku v rámci areálu.
 • 24/7 emergency servis
 • kompletné opravy a údržbu budovy, areálu a jeho okolia, priestor parkovacích státí
 • odpočty meradiel vrátane vyúčtovania služieb

Recepcia a kamerový systém

V Košice Rental Apartments poskytujeme služby recepcie. Pomôžeme Vám vyriešiť všetky otázky spojené s užívaním Vášho bytu a radi pre Vás zaistíme aj doplnkové služby. Recepcia je k dispozícii každý pracovný deň v závislosti od otváracej doby a zabezpečuje:

 • príjem bezhotovostných platieb
 • nahlasovanie porúch v apartmánoch, požiadavky na opravy
 • príjem poštových zásielok pre klientov. Po obdržaní výzvy si klient môže zásielku vyzdvihnúť priamo na recepcii bez nutnosti navštívenia pošty.
 • 24/7 kamerový systém po celom areáli
 • odpovede na otázky klientov, prijímanie reklamácií
 • vydávanie vstupných kariet a kľúčov, ovládačov k parkovacím státiam

Upratovanie spoločných priestorov

Ide o upratovanie vnútorných spoločných priestorov ako sú chodby, výťahy, schodisko a tiež vonkajšie spoločné priestory, ktoré zahŕňajú všetky komunikácie vo vnútri a v okolí areálu. Ďalej prebieha údržba zelene, pravidelné kosenie trávy v areáli, upratovanie snehu a pod. Všetky práce sú zabezpečené vlastným tímom stáleho personálu.

Odpady

Odvoz domového odpadu je zabezpečovaný dodávateľsky v pravidelných intervaloch podľa druhu odpadu minimálne 1x týždenne.

Osobný výťah vrátane revízií

Povinné revízie a prehliadky týkajúce sa areálu KRA vykonávajú odborné externé firmy na to určené. Ide hlavne o výťahy v jednotlivých sekciách budovy, previerky požiarnej ochrany a hasiacich zariadení, revízie TV a satelitných antén, revízie vstupných dverí, vjazdových brán a roliet a pod.

Internetové pripojenie

Samozrejmosťou je internetové pripojenie vo všetkých apartmánoch, a to v základnej rýchlosti 60Mb.

Elektrická energia v spoločných priestoroch

Spotreba elektrickej energie v spoločných vnútorných a vonkajších priestoroch – chodby, parkovacích státí, vonkajšieho osvetlenia areálu a pod.