Våra tjänster

Kosice Rental Apartments
ger er ett omfattande utbud av boendeservice för att ni ska känna er helt nöjda och komfortabla.

Reception + 24-timmars jourtjänst
I Košice Rental Apartments vi tillhandahåller receptionstjänster. Vi hjälper er att lösa alla frågor som rör användningen av er lägenhet och vi kommer gärna att utföra ytterligare tjänster för er. Vi har också en 24-timmars jourtjänst.

Parking
Alla lägenheter i bostadsområdet Košice Rental Apartments har en gemensam källare med underjordiska garage, så att kunderna bekvämt kan ta sig till sin lägenhet, supermarket eller restaurang med en torr fot. Tillfarten till garaget övervakas av ett sofistikerat kortsystem och säkerhetskameror.

Nedanstående tjänster ingår redan i hyrespriset, i form av en engångsbelopp.

Fastighetsförvaltning

KRA har sin egen personal, som huvudsakligen ger de residenter:

 • reparationer i lägenheterna avseende alla elektriska apparater, avfall, störningar i el, vatten och värme, Internet, TV och satellitanslutningar
 • omedelbart ingrepp vid störningar under natten. Spoločnosť je jediným vlastníkom areálu KRA, teda má možnosť kontrolovať a zaisťovať dodržiavanie domového poriadku v rámci areálu.
 • 24/7 jourtjänst
 • fullständiga underhålls- och reparationsarbeten av byggnaden, tillhörande område, omgivningar och parkeringsplatser
 • mätaravläsning och fakturering av tjänster

Reception och kamerasystem
I Košice Rental Apartments vi tillhandahåller receptionstjänster. Vi finns till hands för att hjälpa er att lösa alla problem som uppstår i samband med användningen av er lägenhet och vi tillhandahåller gärna ytterligare tjänster för er. Receptionen är tillgänglig varje arbetsdag beroende på öppettider och kommer att förse er med:

 • erhållande av icke-kontanta betalningar
 • rapportering av eventuella felsituationer i lägenheterna, önskemål om reparationer
 • ta emot post för klienter. Efter att ha fått meddelandet kan klienten hämta paketet direkt i receptionen utan att behöva besöka postkontoret.
 • 24/7 kamerasystem i hela fastigheten
 • besvara klienters frågor, ta emot klagomål
 • utfärdande av entrékort och nycklar, ingång till parkeringsplats

Städ och rengöring av gemensamma utrymmen

Detta inkluderar städ och rengöring av inre gemensamma utrymmen som korridorer, hissar, trappor och även yttre gemensamma utrymmen, vilket inkluderar all kommunikation inom och runt fastigheten. Dessutom tillkommer underhåll av grönytor, regelbunden gräsklippning i området, snöröjning etc. Allt arbete utförs av våra egna fast anställda medarbetare.

Avfall

Hushållsavfall hämtas av leverantörer med regelbundna intervall beroende på typ av avfall, minst en gång i veckan.

Personhiss inklusive revideringar

Föreskrivna inspektioner och undersökningar av KRA:s verksamhetsområden utförs av professionella externa företag som utsetts för detta ändamål. Dessa omfattar huvudsakligen hissarna i de enskilda byggnadssektionerna, inspektioner av brandskydd och brandsläckningsutrustning, inspektioner av TV- och parabolantenner, inspektioner av entrédörrar, entréportar och rulljalusier etc.

Internetanslutning

Självklart finns det internetanslutning i alla apartments med en grundläggande internethastighet på 60Mb.

Elektricitet i gemensamma utrymmen

Förbrukning av elektrisk energi i gemensamma inomhus- och utomhusutrymmen – korridorer, parkeringsplatser, utomhusbelysning i lokalområdet etc.